DISCLAIMER YOOFORCE WEBSITES

Yooforce verleent je hierbij toegang tot de website https://yooforce.nl en publiceert hier, ook namens de gebruikers, ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Yooforce behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Yooforce spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website gepubliceerde informatie en toegepaste functionaliteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De gepubliceerde informatie en toegepaste functionaliteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Yooforce.

In het bijzonder zijn alle geboden functionaliteiten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van gepubliceerde informatie op de websites liggen bij Yooforce.

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland (ref: CC BY-NC 3.0 NL), tenzij anders aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Als je vragen hebt over deze disclaimer, kan je u contact met ons opnemen:

Yooforce
Saturnusstraat 60 #10
2516 AH Den Haag
e: support@yooforce.nl

Disclaimer versie 1.0 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2015.