05-09-2013

Samenleving autochtonen en allochtonen


Kunnen wij als autochtonen blijven samenleven met allochtonen of moeten de huidige regels worden aangescherpt?

Zoals uit het vorige debat is gebleken zijn er nog wat meningsverschillen tussen ons betreft over het samenleven van autochtonen en allochtonen in Nederland.


reacties

Nienke :

Ik denk dat we toch maar moeten leren om met elkaar te leven. Er is maar een wereld die we met zijn allen moeten delen en als we gaan haten richting bepaalde bevolkingsgroepen kan da nooit goed en vredig eindigen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd van de geschiedenis

Nienke :

@R.S. van Urk. ik vind niet dat je deze mensen een geloof moet opdringen. Zij hebben hun eigen geloof, en dat is prima. We kunnen ze beter les geven over de Nederlandse normen en waarden en vertellen waar deze vandaan komen, zodat ze die kunnen begrijpen en misschien wel overnemen. Dit is namelijk het grootste probleem. De verschillen tussen normen en waarden. Niet de verschillen tussen twee godsdiensten.

Message zlogo De tijd is helaas voorbij je kan niet meer reageren