20-06-2013

pesten


kan dit wel

of niet >


reacties

Job Veldhuis :

Pesten kan natuurlijk niet, heb je een idee hoe we het kunnen oplossen?

Maud Hendriks :

nee

Message zlogo De tijd is helaas voorbij je kan niet meer reageren