06-09-2013

de lesuren moeten korter!!!


de lesuren moeten korter.

Als je minder lesuren hebt heb je meer tijd voor jezelf en voor huiswerk. Soms ben je laat uit en dan heb je thuis geen tijd voor jezelf omdat je dan huiswerk moet maken. De lesuren moeten korter!!!


reacties

R. S. van Urk :

Ik snap dat je klaagt over te lange lesuren, ik zit zelf ook op school en vind het soms ookwat aan de lange kant, maar ik vind het niet erg want ik denk dat het juist goed is, je kunt beter nu veel leren en dat betrekken in je beroep, dan later als je al veschillende keuzes hebt gemaakt.

Marten Koole :

Ook ik snap wat je bedoelt, maar je stelling klopt niet. Kortere lesuren betekent niet dat je eerder uit bent. Je hebt dan alleen minder tijd per les en meer lessen. Daar heb je niks aan, want dan krijg je juist meer huiswerk, omdat de tijd in de les voor huiswerk steeds minder wordt.

Message zlogo De tijd is helaas voorbij je kan niet meer reageren